Αρχική> Η ζωή στη Γενική, Πολιτική> χαζός κορίτσι στον πλανήτη!

Πιο χαζό κορίτσι στον πλανήτη!

Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτό.